Şirketlere web site zorunluluğu

Back to Blog

Şirketlere web site zorunluluğu

Yeni Türk ticaret kanunu web site zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile firmalar uyumlu web sitesi tasarımı yaptırmak zorunda kalmışlardır. Her limited ve anonim şirketin tüzüğe uygun web sitesi olmalıdır. Kanun ile ilgili resmi bilgi http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html adresindedir.

Ayrıca önemli kısımlar aşağıda belirtilmiştir. Hemen bizimle iletişime geçin. Hem kaliteli hemde kanuna uygun bir web siteniz olsun.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Cezai Sorumluluk

A) Suçlar ve cezalar

MADDE 562-(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Sosyal medyada paylaş

Back to Blog